Hrap [Ru] Grab[Polish]

Jaslo District, present day SE Poland


Lemko Surnames found in 1787 Austrian Cadastral Records


 1. Artymiak / Artym'jak
 2. Babiak / Bab'jak
 3. Balasz / Balash (2 families)
 4. Barna
 5. Walko / Wal'ko
 6. Hawrylak / Harilak / Chawrylak / Havryljak
 7. Gaydoz / Gaydozh / Gajdosh
 8. Harcic / Hartsyts'
 9. Hiczak / Hychak
 10. Hyczka / Hiczka / Hychka
 11. Giba
 12. Honowicz / Honovych
 13. Hoszko / Hoshko ( 3 families)
 14. Groziak / Grozjak
 15. Zeleniak / Zelenjak
 16. Kaduk
 17. Kecz / Kech
 18. Kiczak / Kychak
 19. Knysz / Knisz / Knysh ( 2 families)
 20. Konik / Konyk
 21. Kotyrha / Koterha
 22. Kuncz / Kun'ch ( 2 families)
 23. Lygus / Ligus ( 2 families)
 24. Lyzak / Lizak / Lyzak ( 2 families)
 25. Mazeryc / Mazherych
 26. Mayba / Majba
 27. Maxymiak / Maximak / Maksym'jak
 28. Malaga
 29. Masley / Maselej
 30. Oniszczak / Onisczak / Onyshchak
 31. Pawelczak / Pavel'chak (3 families)
 32. Peleniak / Pelenjak
 33. Pyrtko / Pirtko / Pyrdko
 34. Pisanicz / Pysanych ( 2 families)
 35. Puchyr / Puchir / Pukhyr
 36. Rusyn / Rusin ( 2 families)
 37. Sym ( 2 families)
 38. Synica / Sienica / Synytsja
 39. Tymczak / Tymchak
 40. Czepirdak / Chepirdak
 41. Czyczyla / Czycyla / Chychyla
 42. Jurasz / Jurash
 43. Jasinski / Jasins'kyj

Parish Data:

Church was "Saints Kosmos and Damian" [1809] [ destroyed]

The wooden church was renovated in 1920 and 1933. Only a small chapel remains.

The first mention of a parish is from 1633, when the landowner gave certain privlidges to the priest. The first school was formed in 1829. In 1911 about half of the village turned to Orthodoxy but by 1912 had returned. In 1927-29 part of the village again turned to Orthodoxy

In 1785 the village lands comprised 16.10 sq km. There were 450 Greek Catholics 0 Roman Catholics and 9 Jews

1840 - 656 Greek Catholics

1859 - 543 Greek Catholics

1879 - 656 Greek Catholics

1899 - 720 Greek Catholics

1926 - 502 Greek Catholics

1936 - 609 Greek Catholics [91 had left for the USA)

The village was incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934

In 1936 there wer 26 Roman Catholics, 263 Orthodox and 8 Jews

Filial church located in OZHYNNA 3km away

The village of VYSHOVATKA 2km away was served by the priest


LDS microfilm is not available