Reped' [Ru] Rzepedz[Polish]

Sanok District, present day SE Poland


Lemko Surnames cited by Krasovs'kyj from 1787 Austrian Cadastral Records

 1. Babiak / Bab'jak
 2. Brzezinski / Berezyns'kyj
 3. Brylinski / Brylyns'kyj
 4. Bruciak / Brutsjak (3 families)
 5. Buran / Burun
 6. Wakiera / Vakera
 7. Warchola / Varkhola
 8. Wasylkow / Wasylko / Vasyl'kiv (2 families)
 9. Waszczyszyn / Vashchyshyn (2 families)
 10. Hanicz / Haynicz / Hanych
 11. Harkay / Harkaj
 12. Gojda / Goyda (2 families)
 13. Holowaty / Holovatyj
 14. Hocko / Gocko / Chocko / Hotsko (3 families)
 15. Gressa/ Gresa
 16. Hryn / Gryn / Hryn' (4 families)
 17. Hromulak / Hromuljak
 18. Gulik / Gulyk
 19. Demczur / Demchur
 20. Ilkow / Il'kiv (2 families)
 21. Kalaman (2 families)
 22. Kocan / Kocon / Kocian / Kotsan
 23. Krysyna (2 families)
 24. Kril / Krol / Krul / Kril'
 25. Krupa
 26. Lazor
 27. Mazur
 28. Machanicz / Makhanych
 29. Mankowicz / Mankovych
 30. Muszka / Mushka (2 families)
 31. Onuszkanicz / Onuskanych (3 families)
 32. Palinski / Palins'kyj (3 families)
 33. Perun / Piorun / Pioron (2 families)
 34. Potonczak / Potonchak ( 2 families)
 35. Radio / Rad'o (3 families)
 36. Samulak / Samuljak
 37. Sarakun / Sarachun
 38. Segin (2 families)
 39. Semaniszyn / Semanyshyn
 40. Stapay / Stapaj
 41. Steranka / Scieranka (4 families)
 42. Tymoczko / Tymeczko / Tymochko
 43. Truchan / Trukhan
 44. Fedoryniec / Fedorynets' (3 families)
 45. Chalupa / Khalupa / Halupa
 46. Chorwat / Horwat / Khorvat (3 families)
 47. Chromy / Hromy / Khromyj ( 3 families)
 48. Cepko / Tsepko
 49. Szuwarnik / Sziuwarnik / ShuvarnykParish Data: [from Blazejowskyj and Iwanusiw]

The church was "Translation of Saint Nicholas" [1824] [still standing]

The wooden church was renovated in 1896. There was also a wooden chapel of Saint Elias first mentioned in 1936. Filail church to TURYNSKE 4km away. Services are once again held here through the efforts of o. Teodor Majkovych from KOMANCHA.

In 1785 the village lands comprised 20.96 sq km. There were 565 Greek Catholics 4 Roman Catholics and 6 Jews

1840 - 758 Greek Catholics

1859 - 728 Greek Catholics

1879 - 790 Greek Catholics

1899 - 885 Greek Catholics

1926 - 900 Greek Catholics

1936 - 1013 Greek Catholics

In 1936 there were xx Roman Catholics and xx Jews

The village was not incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934


LDS microfilm #0766047 contains B 1784-1931 D 1784-1854 M 1784-1870