Bolcarjova / Borcalova [Ru] Binczarowa [Polish]

Grybow District, present day SE Poland


Lemko Surnames found in 1787 Austrian Cadastral Records


 1. Wyslocki / Wyswocki / Wislocki / Wiswocki / Vyslots'kyj
 2. Wolenszczak / Volynshchak
 3. Worobel / Wrobel / Vorobel' (2 families)
 4. Wronik / Wronek / Vronyk
 5. Hawryluk / Hawryluk / Havryljuk
 6. Halaburda / Hawaburda
 7. Halkowicz / Hal'kovych (2 families)
 8. Horoszczak / Horoshchak / Choroszczak
 9. Husar / Chusar
 10. Dalak / Daljak (2 families)
 11. Zubrzycki / Zubryts'kyj (2 families)
 12. Kosielnyk / Kostel'nyk (3 families) - [note Krasovs'kyj data was in error on this name]
 13. Kudlik / Kudlyk
 14. Kuzimczak / Kuzymchak (3 families)
 15. Kuzmak / Kuzhmak / Kuzh'mak
 16. Leniak / Lenjak
 17. Pawliszczak / Pavlyshchak / Pawliczak (2 families)
 18. Plontia / Pl'ontja
 19. Popowicz / Popowyc / Popovych
 20. Reyda / Rejda (2 families)
 21. Repeta
 22. Sowik / Sovyk
 23. Stuchlak / Stukhljak (2 families)
 24. Tatusko / Tatus'ko
 25. Trochanowski / Trokhanovs'kyj (6 families)
 26. Fedorczak / Fedorchak
 27. Chylak / Chilak / Hylak / Khyljak
 28. Choma / Homa / Khoma
 29. Czernianski / Chernjans'kyj
 30. Juraszczak / Jurashchak (2 families)


Parish Data:

Church was "Saint Demitrius" built in 1760 [still standing]

The wooden church was built in 1760 and was renovated in 1927. It is now used by Poles. The village is first mentioned in 1531 when the land was sold to Ivan Trukhanovych with the permission of the Polish king.

In 1785 the village lands comprised 13.31 sq.km. There were 555 Greek Catholics 30 Roman Catholics and 10 Jews

1840 - 741 Greek Catholics

1859 - 690 Greek Catholics

1879 - 715 Greek Catholics

1899 - 685 Greek Catholics

1926 - 702 Greek Catholics

1936 - 48 Greek Catholics [plus 567 Orthodox after village joined Lemko Apostolic Administration]

The village was incorporated into the Lemko Apostolic Administration in 1934

The village of HRYBIV was also served by the priest


LDS microfilm not yet available