Mshana [Ru] Mszana[Polish]

Krosno District, present day SE Poland


Lemko Surnames cited by Krasovs'kyj from 1787 Austrian Cadastral Records


 1. Bankowski / Bankovs'kyj
 2. Barycki / Baryts'kyj
 3. Bidnik / Biennik / Bidnyk
 4. Bobko
 5. Broda ( 3 families)
 6. Brodyk / Brodzik (2 families)
 7. Bugiel / Bugel' ( 2 families)
 8. Wasenko / Wasienko / Vasenko ( 3 families)
 9. Weselak / Veseljak
 10. Wityk / Vityk
 11. Wodzik / Vodzik ( 2 families)
 12. Gaydoz / Gaydosh
 13. Chardysz / Hardysh ( 5 families)
 14. Glowa / Glova ( 3 families)
 15. Horysz / Horysh
 16. Hrabskyj / Grabski / Chrabski / Hrabs'kyj
 17. Groziak / Grozjak ( 4 families)
 18. Hruby / Chruby / Hrubyj ( 2 families)
 19. Dzwonik / Dzvonyk
 20. Dziura / Dzjura ( 4 families)
 21. Druciarz / Drotar / Drutar / Drotar ( 2 families)
 22. Dudara
 23. Durak ( 2 families)
 24. Zuber / Zhuber
 25. Zajac / Zajats' ( 2 families)
 26. Zdzieba / Zdzyeba ( 3 families)
 27. Kaliczyk / Kalichyk
 28. Kaminski / Kamienski / Kamins'kyj (2 families)
 29. Kania / Kanja
 30. Kapuciak / Kaputsjak
 31. Kaszczak / Kashchak
 32. Klim / Klym
 33. Kobycia / Kobytsja
 34. Kondraczak / Kondrachak
 35. Kostyk / Koscik / Kostyk ( 3 families)
 36. Kostko / Kostka ( 2 families)
 37. Kurycia / Kurcia / Kurytsja
 38. Kuczwara / Koczwara / Koszwara / Kuchvara ( 2 families)
 39. Lipowski / Lypovs'kyj (2 families)
 40. Malar / Maliar / Malarz / Maljar
 41. Malo / Mal'o
 42. Mardyniak / Mardynjak
 43. Macio / Mats'o
 44. Miseczko / Misieczko / Misechko
 45. Panko
 46. Papayla / Papajla ( 2 families)
 47. Parylak / Paryljak ( 2 families)
 48. Petrusik / Petrusyk
 49. Pyrtko / Pirtko / Pyrdko / Pyrtko
 50. Platko
 51. Plowik / Plovyk
 52. Ratycia / Ratytsja ( 2 families)
 53. Sawinowski / Savynovs'kyj
 54. Sawiniak / Sawinik / Savynjak ( 4 families)
 55. Sajas ( 2 families)
 56. Sydoryk ( 2 families)
 57. Smerecki / Smerets'kyj
 58. Smolak / Smoljak ( 2 families)
 59. Sowiak / Sov'jak ( 2 families)
 60. Solina / Solyna
 61. Surzycia / Surzhytsja ( 2 families)
 62. Fedak ( 3 families)
 63. Fil / Fill / Fil' ( 2 families)
 64. Chaladyi / Chaladziey / Khaladij ( 2 families)
 65. Chlopik / Khlopyk ( 2 families)
 66. Capik / Tsapyk
 67. Czekela / Czkela / Chekela
 68. Czerniecki / Chernets'kyj
 69. Czesak / Chesak (2 families)
 70. Szeszota / Sheshota
 71. Jakimik / Jakymyk ( 5 families)

Parish Data: [from Blazejowskyj and Iwanusiw]

The church was "Dormition of the Blessed Virgin Mary" [ 1856] [destroyed]

The wooden church was renovated in 1923 and replaced an even older wooden church and was visited in 1833 by Bishop Snihurs'kyj

The village is first mentioned on MArch 10, 1530 in the acts of the city of Krakow.

In 1785 the village lands comprised 18.87 sq km. There were 808 Greek Catholics 10 Roman Catholics and 7 Jews

1840 - 1096 Greek Catholics

1859 - 836 Greek Catholics

1879 - 969 Greek Catholics

1899 - 1029 Greek Catholics

1926 - 1479 Greek Catholics

1936 - 18 Greek Catholics - village turned to Orthodoxy

In 1936 there were 1213 Ortodox and 4 Jews in the area

The village was incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934

Filial parish located in SMERECHNE 2km


LDS microfilm not available