Losje / Vosje [Ru] Losie [Polish]

Gorlice District, present day SE Poland


Lemko Surnames cited by Krasovs'kyj from 1787 Austrian Cadastral Records


 1. Wanczyk / Van'chyk (2 families)
 2. Wachna / Vakhna
 3. Wojcik / Woycik / Vojtsyk
 4. Hatala / Hatawa / Atala ( 3 families)
 5. Gyza / Gyzha
 6. Gruc / Gruts ( 3 families)
 7. Danilowicz / Danielowicz / Danylovych ( 2 families)
 8. Dzigosz / Dzygosz / Dzihosh
 9. Dolinski / Dolyns'kyj ( 2 families)
 10. Dudra ( 2 families)
 11. Zak / Zhak ( 3 families)
 12. Zuk / Zhuk
 13. Zaraz / Zaras ( 3 families)
 14. Karlo
 15. Kyczka / Kychka ( 2 families)
 16. Kondrat
 17. Kosecki / Kosets'kyj
 18. Krot ( 4 families)
 19. Krutylo ( 3 families)
 20. Kurylo / Kuryllo ( 3 families)
 21. Labowski / Labovs'kyj ( 2 families)
 22. Lazorczyk / Lazorchyk
 23. Lazurko ( 3 families)
 24. Liszak / Lyshak ( 2 families)
 25. Magera / Magiera
 26. Myrna ( 2 families)
 27. Pawlik / Paulik / Paflik / Pavlyk ( 2 families)
 28. Pelak / Pielak / Peljak
 29. Peregrym
 30. Piernak / Pernjak
 31. Plaskon / Plaskon
 32. Rewak / Rywak / Revak ( 5 families)
 33. Rogocz / Rogoch ( 4 families)
 34. Sawczuk / Savchuk
 35. Swiatkowski / Swiatkowski / Svjatovs'kyj
 36. Telech / Telekh ( 4 families)
 37. Trebacz / Trembach ( 2 families)
 38. Fekula ( 2 families)
 39. Feszko / Feshko
 40. Furtak ( 5 families)
 41. Choma / Homa / Khoma ( 2 families)
 42. Chruszcz / Hruszcz / Chrzaszcz / Khrushch ( 2 families)
 43. Ciema / Tsema ( 2 families)
 44. Ciupka / Tsjupka
 45. Ciapkala / Tsjapkala ( 2 families)
 46. Szafranko / Shafranko
 47. Szwec / Szwiec / Shvets'
 48. Slanta / Shlanta
 49. Szuliga / Suliga / Shulyga
 50. Juryk / Jerzyk / Juryk
 51. Jarosz / Jarosh ( 2 families)

Parish Data: [from Blazejowskyj and Iwanusiw]

Church was "Nativity of the Blessed Virgin Mary" [1810] [still standing]

The village was a filial parish to KLYMKIVKA 3.5km away. Also known as Losje z Ropoju. The wooden church was renovated in 1876, 1928 and 1934. It was an independent chapel until 1844. In 1947 the church was taken over by Roman Catholics.

In 1785 the village lands comprised 13.11 sq km. There were 555 Greek Catholics 10 Roman Catholics and 9 Jews

1840 - 796Greek Catholics

1859 - 792 Greek Catholics

1879 - 899 Greek Catholics

1899 - 909 Greek Catholics

1926 - 948 Greek Catholics

1936 - 1050 Greek Catholics

The village was incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934


LDS microfilm exits number unknown at present