Parish Lists for:
Lukowe, Tarnawa, Tarnawa Gorna and Zernica Wysna


Submitted by Mia Fleegel


  Mia was kind enough to transcrible parish lists and contribute the names to us.
  Greek Catholic Church - Decanus Baligrodensis, Lukowe Births 1784-1831

  • Absocm
  • Bobliewziz,Bobkiewziz
  • Chinocakowa
  • Cyganiu
  • Dobzanski, Dabzansky
  • Gmitryk
  • Gmrubrizyn,Gmrytriszyn,Grminszyas,Grmtrisryna, Grmlnszyas, Gmritriszyn, Gmritryszyna
  • Grytryk
  • Hautyka,Hachowa
  • Haprkow
  • Haszkanik
  • Hyrc
  • Hyriz
  • Iwaniniszyk
  • Iwasdockleb, Iwandochleb, Iwanoblek
  • Janatrahswa
  • Jaraslak,Jarosizak,Jaroszalia, Jaroskak, Jaraslak
  • Jezucrch
  • Jwanisik,Jwansyk,Jwasyk- see also Iwaniszyk,Ewanisik etc.
  • Kapiazynska
  • Kleironouis,Kleronows
  • Klucgunawicwka
  • Kmista
  • Kogroto
  • Kopistynska
  • Kowak
  • Kradrajuiski, Krajeniska
  • Krojewska
  • Kurmy
  • Kuzim, Kwzan,Kuzm,Kuzn
  • Lampan
  • Lawryk
  • Lesny
  • Lezsyk
  • Lottoyzoy
  • Ludlik
  • Lukowski
  • Luczhansa
  • Macynowa
  • Malik
  • Mazurkow
  • Masnckowytz
  • Matyk
  • Mielnik
  • Meozonawiczowha
  • Metryk
  • Micio
  • Micinikows
  • Miclnicki
  • Miszsyzyn,Miscryzyn, Misosysyn, Miszozgszyna
  • Mlackisyba
  • Mural
  • Mynajurik
  • Myryrym
  • Nebkowiez
  • Nicatewa, Nicatusa
  • Oymk
  • Pancryzyn, Panzyczyn, Pancsyzyn
  • Panik
  • Pauryszyk, Parazyzyna
  • Pezk
  • Piazl
  • Pienkosz
  • Pirczykows,Pauryszyk, Piriczyszyn,Parsyszyn
  • Pirogik
  • Pirokow
  • Pirkoliewiez
  • Prez
  • Procanyc,Procanum
  • Procaria
  • Pruszyn,Puryszyn
  • Purkosz
  • Romanowa, Romanczyk,Romaniszyk
  • Sampan,Saunpan, Sawpanik
  • Sauk, Sawacki, Sawijna, Sawkowa, Senkowa, Saukow
  • Serykaw
  • Sexkius
  • Slaszkahisk
  • Solanka
  • Soucoaba
  • Srkobaxnia
  • Stach
  • Staczkamik
  • Stapkarik,Stapkanik
  • Stevzek,Stefkowa,Staszkanik,Stepozyk
  • Sylok
  • Szpyrka,Scyrcz,Szazya,Szpota
  • Srpotryck
  • Tryzyk
  • Tweroahb
  • Uhryn
  • Ulyran
  • Ural
  • Wask
  • Wasirfoczah
  • Waverczak, Waverchak
  • Wawerno, Waweriroh, Wawaurak,Wavorak
  • Weisn
  • Wizoxek
  • Wothf
  • Woysowski
  • Zegryn

  Surnames found in Tarnawa

  • Balik
  • Bubniak
  • Chomko, Choma
  • Hapowanic
  • Janirako, Janczar, Jauczak
  • Kraynik
  • Lelo
  • Namisznik
  • Pisrko, Piszko
  • Sorokacz
  • Sech
  • Tauczak
  • Wawrzyniac

  Surnames found in Tarnawa Gorna:

  • Barozinski
  • Cap
  • Chlop
  • Chlebowyk
  • Crufin
  • Gerczak
  • Hryszko
  • Iwanik
  • Lakos
  • Leszinko
  • Sauka
  • Tynik
  • Romanska
  • Waytsowicz

  Surnames found in Zernica Wysna

  • Karapin
  • Kowik
  • Nowy
  • Prach
  • Ryfun
  • Znachko

Return To Surname Page